CENTRUM BADAŃ NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ I CYBERKOMUNIKACJĄ

Godło narodowe
CENTRUM BADAŃ NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ I CYBERKOMUNIKACJĄ

Cel główny: Prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych w międzynarodowych zespołach ekspertów z obszaru zarządzania cyfrowego i sztucznej inteligencji.

Centrum powstało aby:

  • prowadzić i upowszechniać badania naukowe;
  • organizować konferencje, seminaria i warsztaty z udziałem najnowocześniejszych ekspertów;
  • publikować monografie, artykuły naukowe i analizy;
  • pozyskiwać środki na badania i rozwój infrastruktury badawczej;
  • promować otwartą współpracę międzynarodowych ekspertów.